Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 338 o výměře 249 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 310, stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. 1365/6, ostatní plocha a dále pozemek parc. č. 1365/16, ostatní plocha, obec Krajková, k. ú. Krajková, na LV č. 364, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 44.235,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1200000
Platnost do
2018-06-17
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Krajková, Krajková, okres Sokolov