Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 101 o výměře 491 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 84, objekt občanské vybavenosti, obec Hořovičky, k. ú. Hořovičky, na LV č. 215, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 9.329,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1309010
Platnost do
2018-06-17
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Hořovičky, Hořovičky, okres Rakovník