Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Chata č. e. 35 leží na pozemku p. č. st. 689 o výměře 33 m2, zastavěná plocha a nádvoří obec a k. ú. Budišov, na LV č. 626, Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč. Pozemek p. č. st. 689 je ve vlastnictví městysu Budišov a je evidován na katastru nemovitosti na LV č. 10001. Městysu Budišov vzniká dle zákona předkupní právo k nemovitosti č. e. 35. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 0,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
100000
Platnost do
2018-06-17
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Budišov, Budišov, okres Třebíč