Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej části pozemku p. č. 2425/1 (dle GP p. č. 2425/3). Na pozemku se nacházi kaplička sv. Jana Nepomuckého v majetku Města Zlaté Hory. Pozemek je pronajat.
Požadovaná cena
10000
Platnost do
2018-06-16
Telefon
972 235 736
E-mail
Sutnar@szdc.cz
Osoba
Jan Sutnar, DiS.
Útvar
O31
Katastrální území
Zlaté Hory v Jeseníkách, Zlaté Hory, okres Jeseník