Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Popis
pozemek st.p.č. 395/5 oddělený geometrickým plánem č. 932-2043b/2017 z pozemku st.p.č. 395/1
Požadovaná cena
9450
Platnost do
2018-06-18
Telefon
495088871
E-mail
lodrovam@pla.cz
Osoba
Martina Lodrová
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Daliměřice, Turnov, okres Semily