Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
• pozemek parc. č. 1099/2 o výměře 1 656 m2, s druhem pozemku ostatní plocha, • pozemek parc. č. 1168/9 o výměře 406 m2, s druhem pozemku ostatní plocha, • pozemek parc. č. 1168/10 o výměře 856 m2, s druhem pozemku ostatní plocha, • pozemek parc. č. 1161/3 o výměře 321 m2, s druhem pozemku ostatní plocha - Předmětné nemovité věci jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov na LV č. 155, pro katastrální území Babí a obec Trutnov.
Požadovaná cena
308000
Platnost do
2018-06-11
Telefon
956172112
E-mail
dana.perna@lesycr.cz
Osoba
Perná Dana
Útvar
LS Dvůr Králové nad Labem
Katastrální území
Babí, Trutnov, okres Trutnov