Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
• pozemek parc. č. 1122/6 o výměře 796 m2, s druhem pozemku ostatní plocha
Požadovaná cena
7110
Platnost do
2018-06-11
Telefon
956172112
E-mail
dana.perna@lesycr.cz
Osoba
Perná Dana
Útvar
LS Dvůr králové nad Labem
Katastrální území
Zbečník, Hronov, okres Náchod