Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Povodí Labe, státní podnik
Popis
pozemková parcela č. 2783/102 oddělená geomterickým plánem č. 8514-302/2017 z pozemkové parcely č. 2783/69
Požadovaná cena
16720
Platnost do
2018-06-12
Telefon
495088871
E-mail
lodrovam@pla.cz
Osoba
Martina Lodrová
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Pardubice, Pardubice, okres Pardubice