Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstv
Popis
Prodej lesního pozemku KN p.č. 766/2 o výměře 246 m2 v k.ú. Mišovice. Pozemek je ve tvaru úzkého protáhlého trojúhelníka ve směru jih - sever. Na východní straně navazuje na místní komunikaci Ostrov - Svučice.
Požadovaná cena
4000
Platnost do
2018-06-10
Telefon
956199115
E-mail
sarka.michalkova@lesycr.cz
Osoba
Šárka Michálková
Útvar
LS Vodňany
Katastrální území
Mišovice, Mišovice, okres Písek