Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Nemovitost se nachází v areálu Trojice, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. Nemovitost je tvořena pozemkem p. č. 163/25 (dle GP č. 4253-37/2018 pro k. ú. Slezská Ostrava) - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 390 m2, včetně venkovních úprav a příslušenství. Prodávaný pozemek s venkovními úpravami tvoří jednotný funkční celek.
Požadovaná cena
1090000
Platnost do
2018-06-08
Telefon
606146618
E-mail
roman@diamo.cz
Osoba
Ing. Kamil Roman
Útvar
oddělení obchodu
Katastrální území
Slezská Ostrava, Ostrava, okres Ostrava-město