Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Popis
Jedná se o pozemky kolem chaty a zastavěné chatou, kú Vysoké Sedliště, p.č. 520/6 a st.145. Jsou situovány mimo zastavěné území obce Planá v záplavovém území řeky Mže.
Požadovaná cena
40000
Telefon
972235728
E-mail
sekyrkova@szdc.cz
Osoba
Sekyrková
Útvar
O31
Katastrální území
Vysoké Sedliště, Planá, okres Tachov