Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Správa železniční a dopravní cesty, s.o.
Popis
Jedná se o pozemky kolem chaty a zastavěné chatou, kú Vysoké Sedliště, p.č. 520/5, 520/11 a st.137. Jsou situovány mimo zastavěné úuzemí obce Planá v záplavovém území řeky Mže.
Požadovaná cena
67000
Telefon
672235728
E-mail
sekyrkova@szdc.cz
Osoba
Sekyrková
Útvar
O31
Katastrální území
Vysoké Sedliště, Planá, okres Tachov