Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Část vodního díla typu opevnění vodního toku (VD) č. DVT 000001858, v délce cca 218 m, která je umístěná v korytě DVT IDTV 10283541, na pozemcích parc. č. 321/8,  321/31,  312/31,  312/23, k.ú. Dobronín, ve vlastnictví Obce Dobronín.
Požadovaná cena
1200
Platnost do
2018-06-08
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Dobronín, Dobronín, okres Jihlava