Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p. č. 2854 v k. ú. Komořany u Mostu, druh ostatní plocha, využití jiná plocha.
Požadovaná cena
15100
Telefon
475672447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Komořany u Mostu, Most, okres Most