Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
Zakladatel
Ministertsvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 367/57 ostatní plocha – neplodná půda o celkové výměře cca 0,08 ha, zapsaný na LV č. 7 pro k.ú. Křišťanov, obec Křišťanov, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice.
Požadovaná cena
18140
Platnost do
2018-05-09
Telefon
220 405 161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Správní
Katastrální území
Křišťanov, Křišťanov, CZ0315, okres Prachatice