Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
Zakladatel
Ministertvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 111 ostatní plocha – jiná plocha výměře cca 1,20 ha, zapsaný na LV č. 3 pro k.ú. Boreček, obec Ralsko, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa.
Požadovaná cena
240440
Platnost do
2018-05-09
Telefon
220 405 161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Správní
Katastrální území
Boreček, Ralsko, CZ0511, okres Česká Lípa