Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Pozemek st.p.č. 218 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 0,03 ha, jehož součástí je budova Rychtářov č.p. 132 rodinný dům a pozemek p.č. 799/9 zahrada o výměře cca 0,22 ha, zapsané na LV č. 85 pro k.ú. Rychtářov, obec Vyškov, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov. V případě budovy Rychtářov č.p. 132 na pozemku st.p.č. 218 pro k.ú. Rychtářov se jedná o samostatně stojící, třípodlažní dům. Část podkroví není upravena k účelovému využití, je zde volný půdní prostor. Obvodové nosné zdivo je cihelné tl. 45 cm na kamenném soklu. Strop sklepa je železobetonový prefabrikovaný, strop nad přízemím a podkrovím je dřevěný trámový s rovným podhledem. Krov dřevěný vaznicový s vikýři, střecha sedlová se střešní krytinou z pálených tašek na latích. Okna a vstupní dveře jsou plastové, vnitřní dveře hladké plné nebo prosklené, podlahy vlysové, teracové a keramická dlažba, PVC. Dům jako celek obsahuje jeden byt o velikosti 4+1 se základním příslušenstvím. Vytápění kotlem na tuhá paliva, vodovod a kanalizace obecní.
Požadovaná cena
3500000
Platnost do
2018-05-09
Telefon
220 405 161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Správní
Katastrální území
Rychtářov, Vyškov, CZ0646, okres Vyškov