Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o soubor dvou lesních pozemků p.č. 603/2 a p.č. 756 o souhrnné výměře 1 537 m2 a dva pozemky p.č. 1097/1 a p.č. 1097/2 oba druhu pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o souhrnné výměře 953 m2, zapsané na LV č. 17 pro k.ú. Leskovec u Vítkova. Předmětné pozemky p.č. 603/2, 1097/1 a 1097/2 v k.ú. Leskovec u Vítkova jsou dotčeny místní komunikací, která dopravně obsluhuje navazující lesní celek v majetku obce Březová. Pozemek p.č. 756 v k.ú. Leskovec u Vítkova, který je určen pro vybudování jímací studny.
Požadovaná cena
49730
Platnost do
2018-05-09
Telefon
220 405 161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Správní
Katastrální území
Leskovec u Vítkova, Březová, CZ0805, okres Opava