Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
V případě pozemku p.č. 3164/3 se jedná o lesní pozemek o výměře 643 m2, zapsaný na LV č. 108 pro k.ú. Mimoň. Předmětný pozemek je s odkazem na své umístění a odloučenost od souvislých lesních celků nepotřebný pro hospodářskou činnost divize VLS ČR, s.p, Mimoň.
Požadovaná cena
42083
Platnost do
2018-05-09
Telefon
220 405 161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Správní
Katastrální území
Mimoň, Mimoň, CZ0511, okres Česká Lípa