Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 2234/3, o výměře 356 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez č.p./č.e, jiná stavba, pozemek parc. č. 2234/6, o výměře 1058 m2, druh pozemku – ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 2234/7, o výměře 719 m2, druh pozemku – ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 2237, o výměře 7932 m2, druh pozemku – ostatní plocha, jiná plocha, zapsané na LV č. 8944 pro k. ú. Hostivař, obec Praha.
Požadovaná cena
44500000
Platnost do
2018-04-30
Telefon
724453426
E-mail
Lucie.Balouskova@pvl.cz
Osoba
Lucie Baloušková
Katastrální území
Hostivař, Praha, CZ0100, okres Hlavní město Praha