Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Nabídka provozního zařízení v Nové Pláni. Prodej nemovitých věcí - pozemek parc. č. st. 100, jehož součástí je stavba pro administrativu č.p.18, pozemek parc. č. st. 101, jehož součástí je stavba garáže bez čp/če, pozemek parc. č. st. 106, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemek parc. č. 48/1, pozemek parc. č. 49/3, pozemek parc. č. 409/1 a pozemek parc. č. 409/2, včetně součástí a příslušenství. Součástí uvedené požadované ceny není vnitřní vybavení.
Požadovaná cena
6700000
Platnost do
2018-04-27
Telefon
596657322
E-mail
petr.preser@pod.cz
Osoba
Mgr. Petr Prešer
Útvar
Odbor obchodně kontraktační
Katastrální území
Nová Pláň, Nová Pláň, CZ0801, okres Bruntál