Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00
Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Nově vznikly pozemek 3207/5 byl oddělen geometrickým plánem č. 2663-46/2015 z původního pozemku parcely č. 3207/1 – ostatní plocha, dráha. Pozemek se nachází na okraji zástavby městské části Brno-Řečkovice v návaznosti na železniční trat´ Brno-Tišnov.
Požadovaná cena
136000
Platnost do
2018-04-25
Telefon
972235257
E-mail
bogdanovski@szdc.cz
Osoba
Alekso Bogdanovski
Útvar
O31
Katastrální území
Řečkovice, Brno, CZ0642, okres Brno-město