Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Předmětný pozemek vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha-dráha vznikl rozdělením původního pozemku p.č. 1956/2 na základě geometrického plánu č. 962-120/2016. Nachází se v zastavěné části obce směrem severozapápadnímu vedle železničního koridoru směr Brno-Česká Třebová. Pozemek je přístupný ze severní části ze zpevněné komunikace (odbočka ze silnice I. třídy) a z jižní strany z částečně zpevněné jomunikace štěrkém a šotolinou ve vlastnictví městyse. Pozemej je pronajat. Pozemek parcelní číslo 1956/13 v současné době slouží částečně jako neobdělávaná plocha (louka), částečně jsou na něm náletové dřeviny, částečně je na něm ukládan různí materiál a odpad. Zmíněný pozemek je v územním plánu městyse vedený jako zahrady, louky, pastviny. Jedná se o prodej formou veřejné soutěže.
Požadovaná cena
84000
Platnost do
2018-04-22
Telefon
972235257
E-mail
bogdanovski@szdc.cz
Osoba
Alekso Bogdanovski
Útvar
O31
Katastrální území
Svitávka, Svitávka, CZ0641, okres Blansko