Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o podíl ve výši ½ pozemku st.p.č. 620, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 40 m2, k.ú. a obec Chyňava. Jedná se o podílové spoluvlastnictví pozemku ve výši ½ s panem Mgr. Antonínem Podvalským pod chatou č.e. 1.
Požadovaná cena
8000
Platnost do
2018-04-20
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Chyňava, Chyňava, CZ0202, okres Beroun