Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o podíl ve výši ½ pozemku st.p.č. 1323, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2, k.ú. a obec Chyňava. Jedná se o podílové spoluvlastnictví pozemku ve výši ½ s paní Ludmilou Lhotákovou pod chatou č.e. 917.
Požadovaná cena
4950
Platnost do
2018-04-20
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Chyňava, Chyňava, CZ0202, okres Beroun