Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 1713/2 o výměře 379 m2 v katastrálním území Třemešné, oddělený geometrickým plánem č. 213-390/2017 z dosavadního pozemku parc. č. 1713, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití pozemku: tok přirozený.
Požadovaná cena
3790
Platnost do
2018-04-30
Telefon
956 955 207
E-mail
jindriska.bartova@seznam.cz
Osoba
Bártová Jindřiška
Útvar
Správa toků - oblast povodí Berounky, Plzeň
Katastrální území
Třemešné, Třemešné, CZ0327, okres Tachov