Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08
Zakladatel
MZe
Popis
stavební pozemek p.č. 126/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 342 m2, k.ú. Místo
Požadovaná cena
68400
Platnost do
2018-04-20
Telefon
956233109
E-mail
karolina.krausova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Karolina Krausová
Útvar
Lesní správa Klášterec
Katastrální území
Místo, Místo, CZ0422, okres Chomutov