Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08
Zakladatel
MZe
Popis
stavební pozemek p.č. 86/1 o výměře 7 m2, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Sobětice u Výsluní. Pozemek zastavěný stavbou jiného vlastníka
Požadovaná cena
1400
Platnost do
2018-04-20
Telefon
956233109
E-mail
karolina.krausova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Karolina Krausová
Útvar
Lesní správa Klášterec