Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o nově vzniklý pozemek p.č. 815/2, ostatní plocha, o výměře 549 m2 dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 132-258/2017, který vznikl rozděle-ním pozemku p.č. 815, zapsaného na LV 103 pro k.ú. Chlum u Volar, obec Volary.
Požadovaná cena
12630
Platnost do
2018-04-19
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP