Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky st.p.č. 182/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 145 m2, pozemek je zastavěn stavbou pro rodinnou rekreaci č.p. 88 ve vlastnictví Jiřího Hejče a p.č. 2294/2, ostatní plocha, o výměře 8 m2, které bezprostředně sousedí a slouží jako přístupová cesta a manipulační plocha k výše uvedené budově, vše pro k.ú. Staré Oldřůvky, obec Budišov na Budišovkou.
Požadovaná cena
21890
Platnost do
2018-04-19
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Staré Oldřůvky, Budišov nad Budišovkou, CZ0805, okres Opava