Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 886/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 140 m2 pro k.ú. Staré Oldřůvky. Pozemek slouží jako přístupová cesta a manipulační plocha k rodinnému domu č.p. 89, který je součástí pozemku st.p.č. 183, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú Staré Oldřůvky, obec Budišov nad Budišovkou, ve vlastnictví jiného vlastníka, tj. Státní pozemkový úřad.
Požadovaná cena
21000
Platnost do
2018-04-19
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Staré Oldřůvky, Budišov nad Budišovkou, CZ0805, okres Opava