Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000, Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
.Pozemek parc. č. st. 137 o výměře 268 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 45, rodinný dům, a pozemek parc. č. 40/3 o výměře 121 m2, zahrada, obec Loučná nad Desnou, k. ú. Kociánov, na LV č. 256, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Šumperk. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 27.364,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
2650000
Platnost do
2018-04-17
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Kociánov, Loučná nad Desnou, CZ0715, okres Šumperk