Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000, Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. st. 611 o výměře 116 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti s č. p. 215 a dále pozemek p. č. 240/4 o výměře 1227 m2, na KN jako zahrada a pozemek p. č. 2398/83 o výměře 15 m2, na KN jako vodní plocha v obci Skalice u České Lípy, k.ú. Skalice u České Lípy, to vše vedené na LV č. 339 u KÚ pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, Katastrální území Skalice u České Lípy. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 34.159,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1900000
Platnost do
2018-04-17
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Skalice u České Lípy, Skalice u České Lípy, CZ0511, okres Česká Lípa