Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000, Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. 387/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 169, objekt k bydlení, a dále pozemek p. č. 387/5, ostatní plocha, vše vedené na LV č. 158 u KÚ pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, Katastrální území Horní Planá [643700]. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 5.173,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
22240
Platnost do
2018-04-17
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Horní Planá, Horní Planá, CZ0312, okres Český Krumlov