Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000, Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. st. 309 o výměře 120 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 237, stavba občanského vybavení, a pozemek p. č. 351/3 o výměře 355 m2, trvalý travní porost, obec a k. ú. Třebovice, na LV č. 357, Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 147.922,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1415630
Platnost do
2018-04-17
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku