Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000, Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Areál se skládá z budovy bez č. p. a ev. č. na st. p. č. 162 o výměře 22m2, na KN jako jiná stavba a pozemku parc. č. 183/36 o výměře 220 m2 na KN jako jiná plocha, to vše vedené na LV č. 202 u KÚ pro kraj Vysočina, Katastrálního pracoviště Kamenice nad Lipou, Katastrální území Pravíkov [733008]. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 1.457,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
412352
Platnost do
2018-04-17
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Pravíkov, Kamenice nad Lipou, CZ0633, okres Pelhřimov