Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dlážděná 1003/7, 140 00, Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Prodej částí pozemku p. č. 1437/1 - ostatní plocha, dráha
Požadovaná cena
45000
Telefon
972235727
E-mail
mouric@szdc.cz
Osoba
Ing. Jakub Mouric
Útvar
O31
Katastrální území
Bednárec, Bednárec, CZ0313, okres Jindřichův Hradec