Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Prodej 4 pozemků včetně příslušenství v areálu Bezruč, v k. ú. Slezská Ostrava situovaných severně od vjezdu do areálu z ulice Keltičkova. Jedná se o pozemek parc. č. 2372 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 367 m2. Pozemek parc. č. 2396/71 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2 812 m2, který vzniknul na základě geometrického plánu rozdělením a sloučením pozemků parc. č. 2396/71 a parc. č. 2396/72 včetně zpevněné betonové a panelové plochy. Pozemek parc. č. 2396/76 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 28 m2 se zpevněnou betonovou plochou. Pozemek parc. č. 2396/130 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 156 m2, který vzniknul na základě geometrického plánu rozdělením pozemku parc. č. 2396/71. Na prodávaných pozemcích se nachází 4 odplyňovací vrty, vodovodní a kanalizační potrubí, které zůstávají v majetku prodávajícího a smlouvou budou zřízeny pro prodávajícího služebnosti spočívající v právu umístění a přístupu k těmto zařízením. K prodávaným pozemkům je zřízeno 6 trvalých věcných břemen, která jsou zapsána vkladem do katastru nemovitostí. Do prodávaného pozemku parc. č. 2396/71 zasahuje ochranné pásmo stavební uzávěry stanovené kolem starého důlního díla Jáma IX.
Požadovaná cena
2904000
Platnost do
2018-04-15
Telefon
606146618
E-mail
roman@diamo.cz
Osoba
Ing. Kamil Roman
Útvar
oddělení obchodu
Katastrální území
Slezská Ostrava, Ostrava, CZ0806, okres Ostrava-město