Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000, Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Objekt č. ev. 40 je součástí lesního pozemku p. č. st. 999 o výměře 70 m2, vedené na KN, jako lesní pozemek na kterém je budova a objekt č. ev. 41 je součástí lesního pozemku p. č. st. 1000 o výměře 23 m2 vedené na KN, jako lesní pozemek na kterém je budova v obci Brno - Kníničky, k.ú. Kníničky to vše vedené na LV č. 10 u KÚ pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno - město. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 353,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1100000
Platnost do
2018-04-10
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Kníničky, Brno, CZ0642, okres Brno-město