Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
S 1885/15 - Jedná se o pozemek p.č. 464/52 o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Křemenitá.
Požadovaná cena
2800
Platnost do
2018-03-29
Telefon
956230106
E-mail
brigita.lindnerova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Brigita Lindnerová
Útvar
Lesní správa Horní Blatná
Katastrální území
Křemenitá, Tatrovice, CZ0413, okres Sokolov