Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Tiskařská 270/8, 108 00, Praha 10
Zakladatel
Ministerstvo obrany ČR
Popis
Předmětem nabídky k prodeji jsou pozemky parc. č. 764/16 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 1 m2 a parc. č. 764/17 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 2 m2, oba v k.ú. Malešice, obec Praha. Oba pozemky vzniknou oddělením dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1771-67/2017 z pozemku parc. č. 764/13 ostatní plocha - ostatní komunikace v k.ú. Malešice, list vlastnictví č. 8, obec Praha, nejsou evidovány žádné způsoby ochrany nemovitosti, parcela nemá evidované BPEJ. Pozemky parc. č. 764/16 a 764/17 se nachází mimo výrobní areál podniku volně přístupné přímo u veřejné komunikace ulice Polygrafické v Praze 10 Malešicích. Oba pozemky jsou v současnosti nezpevněné s travnatým porostem. Podle připravované projektové dokumentace se oba pozemky parc. č. 764/16 a 764/17 v dohledné době stanou součástí stavby nového kruhového objezdu, který bude na ulici Polygrafické v těchto místech vybudován.
Požadovaná cena
7635
Platnost do
2018-03-22
Telefon
725 761 282
E-mail
jiri.zdrahala@lompraha.cz
Osoba
Ing. Jiří Zdráhala
Útvar
Odbor vnitřní správy
Katastrální území
Malešice, Praha, CZ0100, okres Hlavní město Praha