Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Prodej pozemů parc.č. 156/1 o výměře 111578m2 - lesní pozemek PUPFL, parc.č. 156/35 o výměře 32 003m2 - lesní pozemk PUPFL a parc.č.188/3 o výměře 223m2 - ostatní plocha, vše v k.ú. Chynín, obec Čížkov, okr. Plzeň-jih.
Požadovaná cena
3236490.00
Platnost do
2018-03-21
Telefon
+420 703 154 614
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Chynín, Čížkov, CZ0324, okres Plzeň-jih