Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Prodej pozemku p.č. 1183/6, který je oddělen GP č. 563-75/2016 ze stávajícího pozemku p. č. 1183/1. Pozemek vklíněný do pozemku p. č. 175/1 cizího vlastníka. K pozemku není přístup z veřejné komunikace. Přes prodávaný pozemek vede podzemní kabelová trasa telekomunikačního vedení (DK Poříčany-Nymburk), bude zřízeno věcné břemeno služebnosti IS.
Požadovaná cena
126000
Platnost do
2018-03-20
Telefon
972 235 253
E-mail
kovalovai@szdc.cz
Osoba
Ing. Ingrid Kovalová
Útvar
Odbor prodeje a pronájmu
Katastrální území
Hořátev, Hořátev, CZ0208, okres Nymburk