Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
S1853/16 Prodej pozemků, které budou odděleny dle GP z p.č. 477 (vodní plocha) a to p.č.477/2 o výměře 34 m2, st.11/6 o výměře 5 m2 (pozemky v okolí stavby a pod stavbou ve vlastnictví jiného subjektu) v k.ú. Bohuňov nad Křetínkou.
Požadovaná cena
9750
Platnost do
2018-03-16
Telefon
724523990
E-mail
andrea.mastna@lesycr.cz
Osoba
Ing. Mastná Andrea
Útvar
ST Dyje
Katastrální území
Bohuňov nad Křetínkou, Bohuňov, CZ0533, okres Svitavy