Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Prodej pozemků p. č. 4316 – část (dle GP – p.č. 4316/1), p. č. 4317, p. č. 4319, p. č. 4320, p. č. 4321, p. č. 4322/1, p. č. 4322/2 – část (dle GP – p.č. 4322/18) vše v k. ú. Veselí nad Lužnicí. Pozemky jsou zatíženy nájemní smlouvou.
Požadovaná cena
0
Telefon
972235727
E-mail
mouric@szdc.cz
Osoba
Ing. Jakub Mouric
Útvar
O31
Katastrální území
Veselí nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí, CZ0317, okres Tábor