Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Pozemky p.č. 4104/1 a 4105, pozemek p.č. 4104/1 zatížen věcným břemenem vedením kabelové trasy, vše k.ú. Střekov
Požadovaná cena
73300
Platnost do
2018-03-05
Telefon
222 335 725
E-mail
kropacova@szdc.cz
Osoba
Kropáčová
Útvar
O31
Katastrální území
Střekov, Ústí nad Labem, CZ0427, okres Ústí nad Labem