Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1969 o délce 365 m, nacházející se v korytě drobného vodního toku, levobřežního přítoku Blanice, mel. kanál od Konvičků (IDVT 10240863, ČHP 1-08-03-072), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemcích parc. č. 97/11 a 718 v k.ú. Křtětice. Stavba vodního díla, nezapisovaná do katastru nemovitostí, je evidována v majetku Povodí Vltavy pod číslem DVT-00004867 a názvem „LBP Blanice od Křtětic (ZTU - D)". Její předmětná část má být zrušena v rámci úpravy části koryta toku v souvislosti s výstavbou cyklostezky.
Požadovaná cena
158060
Platnost do
2018-03-05
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Katastrální území
Křtětice, Vodňany, CZ0316, okres Strakonice