Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Pikartská 1337/7, 71607 Ostrava-Radvanice
Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
• Technická budova bývalé zkratovny s 1 NP stojící na pozemku p.č. 3287/23, zapsanou v katastru nemovitostí pro k.ú pro Ostrava- Radvanice (715018) v LV č. 1621 o celkové zastavěné ploše 256 m2 . Budova byla postavena v roce 1962. Součástí je o okolní pozemek p.č. 3287/53 zapsaný v katastru nemovitostí pro k.ú. Ostrava-Radvanice (715018) v LV č. 1621 o celkové výměře 258 m2. Budova, inženýrské sítě a přilehlý pozemek se nachází v areálu bývalého Vědecko-výzkumného uhelného ústavu , státní podnik. Přístupové cesty k budově, přilehlému pozemku a inženýrské sítě jsou na pozemku parc. č. 3287/1 ve vlastnictví VVUÚ a.s. , LV 1600.
Požadovaná cena
650000
Platnost do
2018-03-01
Telefon
595223111
E-mail
hruby@ftzu.cz
Osoba
Ing.Jaromír Hrubý
Útvar
Fyzikálně technický zkušební ústav, státní podnik
Katastrální území
Radvanice, Ostrava, CZ0806, okres Ostrava-město