Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Na základě geometrického plánu č. 1280-57/2017 pro k. ú. Koblov byl z pozemku p. č. 947/10 oddělen pozemek p. č. 947/15 a z pozemku p. č. 983/1 oddělen pozemek p. č. 983/76, vše v k. ú. Koblov. Nemovitosti se nacházejí v areálu Koblov, v k. ú. Koblov, obec Ostrava. Nemovitosti jsou tvořeny pozemky p. č. 983/1 - část (dle GP p. č. 983/76) - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 798 m2 a p. č. 947/10 - část (dle GP p. č. 947/15) - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 200 m2.
Požadovaná cena
452700
Telefon
606146618
E-mail
roman@diamo.cz
Osoba
Ing. Kamil Roman
Útvar
oddělení obchodu
Katastrální území
Koblov, Ostrava, CZ0806, okres Ostrava-město