Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Zakladatel
MZE
Popis
Prodej pozemku k.ú. Písařov, p.č. 1901/3, 1902/4, 1903/2 ostatní plochy
Požadovaná cena
53000
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šupmerk
Katastrální území
Písařov, Písařov, CZ0715, okres Šumperk